Přihlásit se
Jak se přihlásit? Zapomenuté heslo

Prohlížení zákaznických dat na webových stránkách

Úvod

Z důvodu stálého zvyšování kvality poskytovaných služeb jsme se rozhodli zavést novou službu „Prohlížení zákaznických dat na internetu“. Cílem této služby je především zlepšit komunikaci s Vámi, zákazníky a zrychlit proces vyřizování vašich požadavků z pohodlí domova.

Služba umožňuje vedle obecného požadavku zadávat po zaregistrování nové požadavky prostřednictvím formulářů, které jsou specializované pro řešení konkrétních požadavků. V rámci požadavků odeslaných jejich prostřednictvím pak můžete po přihlášení k Vašemu zákaznickému účtu sledovat jejich historii. Tímto způsobem můžete jednoduše ověřit, zdali byl již Váš požadavek vyřízený.

Zřídit si můžete i více zákaznických účtů tzn., že můžete mít jednotlivé odběry sdružené ve Vámi nadefinované zákaznické účty, kterých můžete mít hned několik.

Při prohlížení Vašich plateb můžete využít vztahu Vašeho zákaznického účtu k příslušným odběrným místům, a to i v případě, že pro Váš zákaznický účet bylo aktuálně více platných smluv na více odběrných místech.

4. Formuláře
  4.3 Změna hesla
  4.6 Samoodečet